นายสุทธินันท์  บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการฝึกอบรม สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
จาก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ(ภาพ/ข่าว : นายปรีชา  มีราช)
เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2555

          นายสุทธินันท์  บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการฝึกอบรม สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีนายฉลอง  ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2556 จำนวน 75 คน ดำเนินการระหว่าง 25 - 27 ธันวาคม 2555   ณ  โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


          


          


          

 
ปิดหน้าต่างนี้